Close
Type at least 1 character to search
Powrót na górę

DRZAZGI Jan Herba rzeźba _12.08.2022

15.07.2022 godz. 19:00
NIEGALERIA ul. Tęczowa 1 Wrocław
Zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby Jan Herby.
Wystawa w Niegalerii będzie trwała do 12 sierpnia 2022.
Jan Herba
ur. 1983 w Oławie. Zajmuje się rzeźbą i instalacją. W jego pracach ważną rolę odgrywa materiał; jego pochodzenie, historia, struktura nadana upływem czasu. Artysta najchętniej pracuje w metalu i drewnie – znalezionym, wyłowionym z rzeki, odratowanym z niszczejącego budynku. Charakterystyczne dla jego stylu są synteza i połączenie zrecyklingowanych form organicznych z surowym, chłodnym metalem oraz przenikanie się elementów figuratywnych z abstrakcyjnymi.
Artysta:
“To, co porzucone wrasta w naturę,
rozwarstwia się, powoli ulegając
rozpadowi. Tworzą się drzazgi,
rdzawe wżery w nieuniknionym
procesie ostatecznej zmiany formy.
Porzucony stół przestaje być stołem,
maszyna przestaje być maszyną.
W tych procesach dostrzegam echa
przemijania ludzi, ich tradycji
i zwyczajów, które w sposób zupełnie
niezauważalny nikną w nurcie
historii.
Już samo dostrzeżenie i pozyskanie
takich przedmiotów, jako materiału
atrakcyjnego rzeźbiarsko, jest zakłóceniem
tego procesu. Jedynie zakłóceniem.
Intencjonalne porzucenie ich
pierwotnej funkcji, formy i kontekstu
historycznego stanowi dopełnienie
zapomnienia i rozpadu…
Przez wkomponowanie takich
przedmiotów w rozmaite formy figuratywne
staram się wyostrzyć obraz
przemijania. Skondensować jego
długi proces. Odbudować związek
rzeczy z człowiekiem nieistniejącym.
I znaleźć drzazgę, która wbija
się w nas, gdy pierwszy raz w pełni
uświadamiamy sobie własną przemijalność.”
Post a Comment